RPOWP

Interreg

IOS-PIB

LGD

o koronawirusie

Menu Mapa
F News
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do udziału w kursie e-learningowym pt. ,,Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża najmłodszym mieszkańcom wsi zagrożenia wypadkowe do których może dojść w gospodarstwach rolnych oraz uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Więcej

Data: Sobota, 4 - Lipiec 2020r.    |   Wejść: 5

F
F
INFORMACJA O DEBACIE

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos mieszkańcy.

Więcej

Data: Czwartek, 2 - Lipiec 2020r.    |   Wejść: 18

F
F
INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY SEJNY

W związku z wystąpieniem pandemii Koronawirus COVID-19 najbliższa Sesja Rady Gminy Sejny w dniu 10 lipca 2020 roku, odbędzie się bez udziału sołtysów.

Więcej

Data: Czwartek, 2 - Lipiec 2020r.    |   Wejść: 9

F
F
Poradniki dla rolników

opracowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii

Więcej

Data: Czwartek, 2 - Lipiec 2020r.    |   Wejść: 8

F
Mapa