Menu Mapa
F
INFORMACJA WÓJTA GMINY SEJNY

W związku z pismem nr O.BI.Z-15.4202.16.2017 z dnia 29.03.2017r. Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddział w Białymstoku Rejon w Suwałkach dotyczącym informacji, że na drodze krajowej nr 16 Augustów – Ogrodniki występują liczne naruszenia granicy pasa drogowego poprzez zaorywanie, zasiewanie oraz wygradzanie pastwisk.

Więcej

Data: Środa, 29 - Marzec 2017r.    |   Wejść: 16

F
F
TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest rnz programem rehabilitacji leczniczej w zakresie: wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.rn

Więcej

Data: Piątek, 24 - Marzec 2017r.    |   Wejść: 163

F
F
Systemem Zbiórki Opakowań PSOR

Przychylając się do pisma Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, skierowanego do Marszałka Województwa Podlaskiego, poniżej udostępniamy formularz „zwrotu/odbioru odpadu” w ramach systemu PSOR

Więcej

Data: Wtorek, 21 - Marzec 2017r.    |   Wejść: 21

F
F
Apel PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Szanowni Rolnicy,przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.

Więcej

Data: Czwartek, 16 - Marzec 2017r.    |   Wejść: 21

F