RPOWP

Interreg

IOS-PIB

LGD

o koronawirusie

Menu Mapa
F News
Materiały informacyjne

dotyczące ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r.

Więcej

Data: Czwartek, 9 - Lipiec 2020r.    |   Wejść: 16

F
F News
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do udziału w kursie e-learningowym pt. ,,Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża najmłodszym mieszkańcom wsi zagrożenia wypadkowe do których może dojść w gospodarstwach rolnych oraz uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Więcej

Data: Sobota, 4 - Lipiec 2020r.    |   Wejść: 15

F
F
INFORMACJA O DEBACIE

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos mieszkańcy.

Więcej

Data: Czwartek, 2 - Lipiec 2020r.    |   Wejść: 34

F
Mapa