RPOWP

Interreg

IOS-PIB

LGD

o koronawirusie

Menu Mapa
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Klęski żywiołowe  |  Informacja Wójta Gminy Sejny dotycząca powoływania komisji szacującej szkody

Informacja Wójta Gminy Sejny dotycząca powoływania komisji szacującej szkody

Szanowni Rolnicy

W gospodarstwach rolnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, grad, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powołana przez Wojewodę komisja dokonuje szacowania strat w produkcji rolnej. Z wnioskiem o powołanie komisji do Wojewody występuje Wójt Gminy Sejny na podstawie wniosków rolników. W związku z tym rolnicy u których wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne powinni niezwłocznie po wystąpieniu szkody złożyć wniosek o szacowanie szkód do Urzędu Gminy Sejny

Szczegółowe informacje dot. klęsk żywiołowych w rolnictwie oraz wzory dokumentów składanych przez rolników można pobrać:

z https://puw.bip.gov.pl/szacowanie-szkod-w-rolnictwie-wnioski/szacowanie-szkod-w-rolnictwie.html

na stronie internetowej UG Sejny: http://www.gmina.sejny.pl/ w zakładce Klęski żywiołowe

Wzór wniosku rolnika Pobierz: wniosek_producenta_rolnego.doc

w Urzędzie Gminy Sejny ul.Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny

 

 

 

Mapa