RPOWP

Interreg

Nabory rachmistrzow

LGD

Fundusz Drg Samorzdowych

o koronawirusie

Menu Mapa
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Interreg V-A Lietuva-Polska  |  Informacja o wdrażaniu wspólnego projektu realizowanego przez Straż Pożarną Rejonu Łoździeje i Vareny we współpracy z Gminą Sejny i Gminą Kruklanki

Informacja o wdrażaniu wspólnego projektu realizowanego przez Straż Pożarną Rejonu Łoździeje i Vareny we współpracy z Gminą Sejny i Gminą Kruklanki

Foto

 

 

Informacja o wdrażaniu  wspólnego projektu realizowanego przez Straż Pożarną Rejonu Łoździeje i Vareny we współpracy z Gminą Sejny i Gminą Kruklanki

Straż Pożarna Rejony Łoździeje wraz partnerem Straży Pożarnej Rejonu Vareny oraz Gminą Sejny i Gminą Kruklanki, w miesiącu lutym, rozpoczęła wdrażanie projektu „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości”1

Kierownik projektu Marius Varnelis twierdzi, że w najbliższej przyszłości warunki pracy wszystkich partnerów projektu ulegną poprawie. M. Varnelis powiedział, że „W ramach projektu zostaną zakupione 3 samochody gaśnicze wraz ze sprzętem do ratownictwa, zostaną wybudowane dwie nowe strażnice, w Rejonie Łoździeje dla zespołu  w Aštriosios Kirsnos i  w Rejonie Varena dla zespołu w  Marcinkoniai”, będą organizowane wspólne szkolenia  pt/ „ Wymina najlepszych praktyk w dziedzinie Ochotniczych Straży Pożarnych (wolontariat)”, „Wspólne reagowanie na sytuacje kryzysowe w strefie przygranicznej”, „Wykorzystywanie sprzętu przeciwpożarowego oraz umiejętność jazdy w trudnych warunkach  pogodowych”, „Wspólne reagowanie w ratowaniu wartości kulturowych i własności”, oraz Letni młodzieżowy  obóz Ochotniczych Straży Pożarnych (wolontariatu) z udziałem ok 300 osób z Litwy i Polski””.   

Realizacja projektu nabiera tempa. Partnerzy organizują spotkania, tworzone są zespoły oraz podział zadań. M. Varnelis powiedział: „Tylko odpowiedzialność i ścisła współpraca oraz praca zespołowa przyczyni się do wdrożenia projektu i  osiągnięcia założonych celów”.

Projekt  „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” realizowany jest w ramach „Interreg V-A Lietuva – Polska”  współfinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okre realizacji projektu 21 miesięcy, budżet – 999 442,16 EUR, przy wsparciu z UE 85proc. (849525,81 EUR).

 

Lazdijų r. sav. Ir SPT info1Tytuł projektu z wniosku aplikacyjnego

Pobierz: Informacja_o_wdrazaniu__wspolnego_projektu_Litwa-Polska.pdf

Foto

Foto

 

Portal mapowy

RPOWP