RPOWP

Interreg

Nabory rachmistrzow

LGD

Fundusz Drg Samorzdowych

o koronawirusie

Menu Mapa
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Interreg V-A Lietuva-Polska  |  Informacja o wdrażaniu wspólnego projektu realizowanego przez Straż Pożarną Rejonu Ukmergė we współpracy z Gminą Sejny.

Informacja o wdrażaniu wspólnego projektu realizowanego przez Straż Pożarną Rejonu Ukmergė we współpracy z Gminą Sejny.

Informacja o wdrażaniu  wspólnego projektu realizowanego przez Straż Pożarną Rejonu Ukmergė we współpracy z Gminą Sejny.

Foto

Straż Pożarna Rejony Ukmergė wraz z Gminą Sejny w miesiącu marcu rozpoczęła wdrażanie projektu „Poprawa ochrony zasobów przeciwpożarowych w Ukmergė - Sejny”

W ramach projektu zostanie zakupiona odzież strażacka. Gmina Sejny pozyska 7 kompletów specjalistycznej odzieży strażackiej oraz 18 kompletów odzieży koszarowej.

We wrześniu 2018r. w Ukmergė zostanie przeprowadzone 4 dniowe szkolenie strażaków. Główny temat szkolenia to „Pożarnictwo i podstawowa organizacja akcji ratunkowych na terenach wiejskich”.

Natomiast w październiku 2018r. w Sejnach odbędzie się konferencja pod nazwą „Korzyści, potrzeba i organizacja działań ochotniczej straży pożarnej” 

Projekt  „Poprawa ochrony zasobów przeciwpożarowych w Ukmergė – Sejny” realizowany jest w ramach „Interreg V-A Lietuva – Polska”  współfinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji projektu 10 miesięcy, budżet – 29 267,15 EUR, przy wsparciu z UE 85proc. (24 877,07 EUR).

Portal mapowy

RPOWP