Mapa

Mapa

Menu Mapa
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Gospodarka odpadami w gimnie  |   Informacja Urzędu Gminy Sejny

Informacja Urzędu Gminy Sejny

Szanowni mieszkańcy Gminy Sejny

System gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonuje od lipca 2013 roku. Niejednokrotnie były podawane informacje o sposobie selektywnej zbiórki odpadów.  Selektywna zbiórka  różnie wyglądała. Od 2016 roku dla poprawy selektywnej zbiórki i możliwości uzyskania poziomów odpadów przeznaczonych do recyklingu, każde  gospodarstwo otrzymuje odpowiednio oznakowane worki.

Pomimo otrzymanych worków, dalej są lekceważone ustalenia zawarte w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.  Zebrane selektywnie odpady są wystawiane w terminie odbioru odpadów zmieszanych. Zmieszane odpady są zbierane do worków do tego nie przeznaczonych (np. do worków na plastik).

 W sprawie dostarczonych odpadów z Gminy Sejny była interwencja Zakładu Utylizacji Odpadów w  Suwałkach (RIPOK) do którego trafiają odpady. Zakład w Suwałkach zarzuca, że celowo dokonuje się mieszania odpadów. Jednocześnie informuje, że jeżeli taki proceder będzie trwał dalej wszystkie odpady dostarczone z Gminy Sejny będą traktowane jako odpady zmieszane.

Skutkować to będzie nieosiągnięciem poziomów recyklingu, a tym samym zostaną naliczone kary.    

Mając powyższe na uwadze  informuję, że:

  1. Wystawione odpady w workach do selektywnej zbiórki w dniu odbioru odpadów zmieszanych nie będą odbierane. Dotyczy to również odwrotnej sytuacji,
  2. Podczas odbioru odpadów będzie dokładnie sprawdzana zawartość  worków (pojemników) i każda  nieprawidłowość dokumentowana będzie zdjęciami fotograficznymi (zdjęcia z posesji),
  3. Należy przestrzegać harmonogramu odbioru odpadów oraz terminowego wystawiania odpadów do odbioru. 

Nie przestrzeganie punktu 1 skutkować będzie nieodebraniem odpadów (w takich sytuacjach Gmina nie będzie interweniować do gospodarki Komunalnej w Sejnach).

Jednocześnie proszę o zagospodarowywanie w miarę możliwości popiołu i odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie. 

                                                                                                   Wójt Gminy Sejny

Pobierz: Informacja_System_gospodarowania_odpadami.docx