RPOWP

Interreg

IOS-PIB

LGD

o koronawirusie

Menu Mapa
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  INFORMACJA o osiągniętych poziomach recyklingu  |  INFORMACJA o osiągniętych poziomach recyklingu, oraz analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy sejny za 2018 rok

INFORMACJA o osiągniętych poziomach recyklingu, oraz analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy sejny za 2018 rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SEJNY ZA 2018 ROK 

Pobierz: analiza_za_2018.doc

INFORMACJA o osiągniętych poziomach  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadóww komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018r. 

Pobierz: Informacja_za_2018_rok_o_osiagnietych_przez_Gmine_Sejny_poziomach_recyklingu.docx

 

Mapa