RPOWP

Interreg

IOS-PIB

LGD

o koronawirusie

Menu Mapa
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  INFORMACJA o osiągniętych poziomach recyklingu  |  INFORMACJA o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016r

INFORMACJA o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016r

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SEJNY ZA 2016 ROK 

Pobierz: analiza_za_2016.doc

INFORMACJA o osiągniętych poziomach  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016r. 

Pobierz: Informacja_za_2016_rok_o_osiagnietych_przez_Gmine_Sejny_poziomach_recyklingu.docx

Mapa