Mapa

Mapa

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Obowi膮zek informacyjny

Obowi膮zek informacyjny

Obowi膮zek informacyjny

 

Obowi膮zek informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, informujemy, 偶e:

 

Administratorem Danych Osobowych jest

Urz膮d Gminy Sejny, ul.Jerzego Grodzi艅skiego 1 , 16-500 Sejny

 

Celem zbierania danych osobowych

jest realizacja obowi膮zków gminy okre艣lonych w przepisach prawa i wynikaj膮cych z postanowie艅 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z pó藕n. zm.), oraz niezb臋dnych dla wype艂nienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych . W przypadku realizacji zada艅 ustawowych obowi膮zek podania danych wynika z okre艣lonych przepisów prawa, w pozosta艂ych przypadkach udost臋pnienie danych ma charakter dobrowolny.

Udost臋pniamy dane innym organom upowa偶nionym na podstawie przepisów prawa.

 

Ka偶dy ma prawo

dost臋pu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowyc