RPOWP

Interreg

IOS-PIB

LGD

Fundusz Dr骻 Samorz筪owych

o koronawirusie

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Przebudowa drogi gminnej nr 102244B Dworczysko-Ho艂ny Wolmera

Przebudowa drogi gminnej nr 102244B Dworczysko-Ho艂ny Wolmera

We wrze艣niu 2020 r. zako艅czy艂a si臋 realizacja  inwestycji  pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102244B Dworczysko-Ho艂ny Wolmera” w ramach Funduszu Dróg Samorz膮dowych.

Ca艂kowita warto艣膰 zadania 1 978 323,81 z艂,
Dofinansowanie 1 169 783,31 z艂,
Wk艂ad w艂asny 808 540,50 z艂.

Celem projektu by艂a poprawa komunikacji oraz bezpiecze艅stwa mi臋dzy miejscowo艣ciami Dworczysko-Ho艂ny Wolmera poprzez po艂o偶enie asfaltu, wykonanie zjazdów drogowych oraz rowów przydro偶nych  oraz wykonanie oznakowania pionowego.

Przebudowa drogi wp艂ynie dodatnio na dost臋pno艣膰 mieszka艅ców do o艣rodków zdrowia, o艣rodków pomocy spo艂ecznej, szkó艂 oraz innych instytucji. Tury艣ci b臋d膮 mieli lepszy dost臋p do kwater agroturystycznych lub w艂asnych budynków rekreacji indywidualnej. Lepszy b臋dzie równie偶 dost臋p do producentów mleka, sk膮d zak艂ad mleczarski odbiera mleko. Skróci si臋 czas rolników w dojazdach do punktów skupu, urz臋dów oraz w艂asnych pól uprawnych.  Przebudowa drogi Dworczysko-Ho艂ny Wolmera przyczyni si臋 tak偶e do podniesienia atrakcyjno艣ci inwestycyjnej Gminy Sejny.

Gmina Sejny w lipcu 2020 roku z艂o偶y艂a wniosek, za po艣rednictwem Wojewody Podlaskiego do Premiera Mateusza Morawieckiego, o uzyskanie 艣rodków z Rz膮dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W dniu 1 wrze艣nia 2020 roku Wojewoda Podlaski przekaza艂 na rachunek bankowy Gminy Sejny 艣rodki finansowe w wysoko艣ci 831.391,00 z艂 w ramach Funduszu Przeciwdzia艂ania COVID-19. Wk艂ad w艂asny w kwocie 808 540,50 z艂 do inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 102244B Dworczysko-Ho艂ny Wolmera” zosta艂 sfinansowany w艂a艣nie z Rz膮dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

Powszechny Spis Rolny

RPOWP