RPOWP

Interreg

Nabory rachmistrzow

LGD

Fundusz Dr骻 Samorz筪owych

o koronawirusie

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Rz膮dowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rz膮dowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W dniu 23 lipca 2020 r. Rada Ministrów przyj臋艂a uchwa艂臋 Nr 102 w sprawie wsparcia na realizacj臋 zada艅 inwestycyjnych przez jednostki samorz膮du terytorialnego, która okre艣li艂a zasady rozdzia艂u i przekazywania wsparcia jednostkom samorz膮du terytorialnego oraz zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia. Rz膮dowy Fundusz Inwestycji Lokalnych jest elementem Funduszu Przeciwdzia艂ania COVID-19, stworzonego w celu wsparcia realizacji zada艅 zwi膮zanych z przeciwdzia艂aniem COVID-19.

Rz膮dowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to 艣rodki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysoko艣ci od 0,5 mln z艂 do a偶 ponad 93 mln. 艁膮cznie w skali ca艂ego kraju a偶 6 miliardów z艂otych
(5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich).  W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka si臋 z trudno艣ciami finansowymi, dost臋p do wielkiego rz膮dowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorz膮dów.

Gmina Sejny w lipcu 2020 roku z艂o偶y艂a wniosek, za po艣rednictwem Wojewody Podlaskiego do Premiera Mateusza Morawieckiego, o uzyskanie 艣rodków w ramach Funduszu Przeciwdzia艂ania COVID-19.

W dniu 1 wrze艣nia 2020 roku Wojewoda Podlaski przekaza艂 na rachunek bankowy Gminy Sejny 艣rodki finansowe w wysoko艣ci  831.391,00 z艂 z Rz膮dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Otrzymane wsparcie mo偶e by膰 przeznaczone wy艂膮cznie na wydatki maj膮tkowe. Wsparcie mo偶e by膰 przeznaczone równie偶 na wk艂ad w艂asny do inwestycji finansowanych z udzia艂em innych 艣rodków publicznych w zakresie, w jakim zak艂adano finansowanie tego wk艂adu z dochodów jednostek.

 

Portal mapowy

RPOWP