RPOWP

Interreg

IOS-PIB

LGD

o koronawirusie

Menu Mapa
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Gospodarka odpadami w gimnie  |  INFORMACJA o osiągniętych poziomach recyklingu, oraz analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy sejny za 2017 rok

INFORMACJA o osiągniętych poziomach recyklingu, oraz analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy sejny za 2017 rok

Pobierz: analiza_za_2017.doc ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SEJNY ZA 2017 ROK

Pobierz: Informacja_za_2017_rok_o_osiagnietych_przez_Gmine_Sejny_poziomach_recyklingu.docx INFORMACJA o osiągniętych poziomach  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017r.

Mapa