RPOWP

Interreg

IOS-PIB

LGD

o koronawirusie

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Najnowsze informacje
FF

Og艂oszenie W贸jta Gminy Sejny

w sprawie zmiany w funkcjonowaniu Urz臋du i obs艂udze interesant贸w 鈥 zmiany od 23 kwietnia 2020r.

Pobierz: ogloszenie_23.04.pdf

Od pocz膮tku pandemii Urz膮d Gminy Sejny dzia艂a w pe艂nym zakresie zapewniaj膮c jednak dzia艂ania prewencyjne maj膮ce na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu si臋 choroby zaka藕nej COVID-19.

W tym celu, chroni膮c zarówno mieszka艅ców jak i pracowników wprowadzono ograniczenia w bezpo艣rednim kontakcie.

Maj膮c na uwadze  rozporz膮dzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r.  w sprawie ustanowienia okre艣lonych ogranicze艅, nakazów i zakazów w zwi膮zku z wyst膮pieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697), Wójt Gminy Sejny informuje, 偶e ze wzgl臋du trudne warunki lokalowe Urz臋du oraz podleg艂ych jednostek (pomieszczenia biurowe wielostanowiskowe)  i nie ma mo偶liwo艣ci zapewnienia pracownikom pe艂nej ochrony w przypadku bezpo艣redniego kontaktu z interesantem wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu Urz臋du w dniu 16 marca 2020r. pozostaj膮 bez zmian.

Wprowadzone zmiany w dniu 16 marca 2020r. nie spowodowa艂o, 偶e zadania niezb臋dne do zapewnienia pomocy obywatelom z zakresu:

  1. dowodów osobistych i  ewidencji ludno艣ci,
  2. dzia艂alno艣ci gospodarczej,
  3. zagospodarowania przestrzennego,
  4. dróg i wodoci膮gów,
  5. mienia komunalnego,
  6. ochrony 艣rodowiska,
  7. gospodarki odpadami,
  8. podatków,
  9. inwestycji,
  10. pomocy spo艂ecznej – GOPS

nie by艂y wykonywane

Wójt Gminy Sejny prosi mieszka艅ców o wyrozumia艂o艣膰 i cierpliwo艣膰 a tak偶e bezwzgl臋dne dostosowywanie si臋 do ogólnych zasad bezpiecze艅stwa.

 

 

 

Powr贸t