RPOWP

Interreg

IOS-PIB

LGD

o koronawirusie

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Najnowsze informacje
FF

INFORMACJA W脫JTA GMINY SEJNY

z dnia 2 lipca 2020 r.

Z uwagi na cz臋艣ciowe zniesienie ogranicze艅 zwi膮zanych z obowi膮zywaniem na terenie kraju stanu epidemii wynikaj膮cego z zagro偶enia koronawirusem SARS-CoV-2 wywo艂uj膮cego zachorowania na COVID-19, z dniem 2 lipca 2020 r. (czwartek) wprowadzam do odwo艂ania nowe zasady obs艂ugi petentów w Urz臋dzie Gminy Sejny istnieje mo偶liwo艣膰 osobistego kontaktu z PRACOWNIKIEM MERYTORYCZNYM, po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty w Urz臋dzie. Jednocze艣nie nale偶y zachowa膰 ni偶ej wskazane zasady obs艂ugi petenta oraz rygor sanitarny:

  • osoby wchodz膮ce do urz臋du zobowi膮zane s膮 do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji r膮k 艣rodkiem odka偶aj膮cym;
  • bezpo艣rednia obs艂uga interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, 偶e dopuszczalna liczba interesantów przebywaj膮cych, w tym samym czasie, w pomieszczeniu nie mo偶e by膰 wi臋ksza ni偶 1 osoba na jedno stanowisko obs艂ugi, z wy艂膮czeniem osób realizuj膮cych zadania w zakresie obs艂ugi interesantów;
  • pracownicy Urz臋du w trakcie wykonywania bezpo艣redniej obs艂ugi interesantów zobowi膮zani s膮 do noszenia maseczki lub przy艂bicy ochronnej, cz臋stej dezynfekcji r膮k lub noszenia r臋kawiczek ochronnych;
  • nale偶y zachowa膰 dystans pomi臋dzy pracownikiem urz臋du a petentem.

Pobierz: Informacja_Wojta_Gminy_Sejny_z_dnia_2_lipca_2020_r..pdf

Powr贸t

Mapa