RPOWP

Interreg

IOS-PIB

LGD

o koronawirusie

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Najnowsze informacje
FF

INFORMACJA W脫JTA GMINY SEJNY z dnia 11 wrze艣nia 2020 r.

dotycz膮ca utworzenia biura podawczego na sali konferencyjnej Urz臋du Gminy

INFORMACJA

WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 11 wrze艣nia 2020 r.

 

            Maj膮c na uwadze aktualn膮 sytuacj臋 epidemiologiczn膮, konieczno艣膰 zapewnienia przestrzegania przepisów sanitarnych dot. minimalizowania ryzyka zara偶enia wirusem COVID-19, dla zapewnienia wszystkim przebywaj膮cym w budynku Urz臋du Gminy Sejny maksymalnego poziomu bezpiecze艅stwa, z dniem  14 wrze艣nia 2020r. (poniedzia艂ek) wprowadzone zosta艂y do odwo艂ania istotne zmiany w bezpo艣redniej obs艂udze interesantów przez Urz膮d.

            Z dniem 14 wrze艣nia 2020 roku na Sali Konferencyjnej utworzone zosta艂o biuro podawcze. Na drzwiach wej艣ciowych do Sali Konferencyjnej umieszczono tabliczk臋 „BIURO PODAWCZE”.

            W biurze podawczym mo偶na pobra膰 podania, wnioski, druki do zap艂aty. Wszelk膮 korespondencj臋 nale偶y umieszcza膰 w skrzynce podawczej, ustawion膮 w widocznym miejscu na Sali Konferencyjnej. Ponadto istnieje mo偶liwo艣膰 osobistego kontaktu z PRACOWNIKIEM MERYTORYCZNYM, po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty w Urz臋dzie.

Jednocze艣nie nale偶y zachowa膰 ni偶ej wskazane zasady obs艂ugi petenta oraz rygor sanitarny:

  • osoby wchodz膮ce do urz臋du zobowi膮zane s膮 do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji r膮k 艣rodkiem odka偶aj膮cym;
  • bezpo艣rednia obs艂uga interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, 偶e dopuszczalna liczba interesantów przebywaj膮cych, w tym samym czasie, w pomieszczeniu nie mo偶e by膰 wi臋ksza ni偶 1 osoba na jedno stanowisko obs艂ugi, z wy艂膮czeniem osób realizuj膮cych zadania w zakresie obs艂ugi interesantów;
  • pracownicy Urz臋du w trakcie wykonywania bezpo艣redniej obs艂ugi interesantów zobowi膮zani s膮 do noszenia maseczki lub przy艂bicy ochronnej, cz臋stej dezynfekcji r膮k lub noszenia r臋kawiczek ochronnych;
  • nale偶y zachowa膰 dystans pomi臋dzy pracownikiem urz臋du a petentem.

 

 

Wójt

Dariusz Adam 艁ostowski

 

Powr贸t

Mapa