RPOWP

Interreg

Nabory rachmistrzow

LGD

Fundusz Dr骻 Samorz筪owych

o koronawirusie

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Najnowsze informacje
FF

Generalny Dyrektor Ochrony 艢rodowiska

zawiadamia...

ZAWIADOMIENIE

DOO艢-WD艢ZOO.420.9.2020.EW/MW.l 7

(stary znak sprawy: DOO艢-WD艢/ZOO.420.25.2020.EW/MW)

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy 7. dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o post臋powaniu prped s膮dami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.), dalej ppsa, w zwi膮zku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz 0 ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.), dalej ustawa oo艣, zawiadamiam strony post臋powania, 偶e pismem z dnia 11 marca 2021 r., znak: DOO艢-WD艢ZOO.420.9.2020.EW/MW.l 3, przekazana zosta艂a do Wojewódzkiego S膮du Administracyjnego w Warszawie skarga na bezczynno艣膰 Generalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w zwi膮zku z prowadzonym post臋powaniem w przedmiocie stwierdzenia niewa偶no艣ci decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Bia艂ymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r., znak: WOO艢-II.4231.1. 2015.DK, o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia pod nazw膮: Budowa mi臋dzy systemowego gazoci膮gu stanowi膮cego po艂膮czenie systemów przesy艂owych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Utewskiej wraz K. infrastruktur膮 niezb臋dn膮 do jego obs艂ugi — gazoci膮g Rembelsz臋zyzpa — Granica RP, wraz z odpowiedzi膮 na skarg臋.

Jednocze艣nie informuj臋, 偶e — zgodnie z art. 33 § la ppsa — osoba, która bra艂a udzia艂 w post臋powaniu i nie wnios艂a skargi, a wynik post臋powania s膮dowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego post臋powania na prawach strony, je偶eli przed rozpocz臋ciem rozprawy z艂o偶y wniosek o przyst膮pienie do post臋powania.

Pobierz: GDOS_Zawiadomienie_DOOS-WDSZOO.420.9.2020.EW_MW.17.pdf

Powr贸t

Portal mapowy

RPOWP