RPOWP

Interreg

IOS-PIB

LGD

o koronawirusie

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Najnowsze informacje
FF

Informacja Podlaskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego

W zwi膮zku z Rozporz膮dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniaj膮cym rozporz膮dzenie w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w i trybu przyznawania oraz wyp艂aty pomocy finansowej na operacje typu 鈥濱nwestycje odtwarzaj膮ce potencja艂 produkcji rolnej鈥 w ramach poddzia艂ania 鈥濿sparcie inwestycji w odtwarzanie grunt贸w rolnych i przywracanie potencja艂u produkcji rolnej zniszczonego w wyniku kl臋sk 偶ywio艂owych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof鈥 obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014鈥2020 - istnieje mo偶liwo艣膰 przyznania pomocy poszkodowanym rolnikom.

W terminie 4 - 18 wrze艣nia 2017 r. rolnicy, którzy ponie艣li straty spowodowane kl臋skami 偶ywio艂owymi, mog膮 sk艂ada膰 w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych sk艂adników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu
"Inwestycje odtwarzaj膮ce potencja艂 produkcji rolnej", poddzia艂anie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencja艂u produkcji rolnej zniszczonego w wyniku kl臋sk 偶ywio艂owych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof"
finansowane z bud偶etu PROW 2014 - 2020. Wnioski o tak膮 pomoc mo偶na sk艂ada膰 w oddzia艂ach regionalnych ARiMR, b膮d藕 za po艣rednictwem biura powiatowego Agencji lub wys艂a膰 je rejestrowan膮 przesy艂k膮 pocztow膮 nadan膮 w placówce Poczty Polskiej do
w艂a艣ciwego oddzia艂u regionalnego (wzory dokumentów dost臋pne na stronie ARiMR).

Powr贸t

Mapa