Mapa

Mapa

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Najnowsze informacje
FF

Informacja Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa Podlaskiego

2 stycznia br rozpocz臋艂a si臋 kolejna edycja Podlaskiej Marki, jednego z najstarszych i najbardziej presti偶owych plebiscyt贸w odbywaj膮cych si臋 na terenie wojew贸dztwa podlaskiego.

2 stycznia br rozpocz臋艂a si臋 kolejna edycja Podlaskiej Marki, jednego z najstarszych i najbardziej presti偶owych plebiscytów odbywaj膮cych si臋 na terenie województwa podlaskiego. Mimo up艂ywu czasu inicjatywa Marsza艂ka Województwa cieszy si臋 nies艂abn膮cym zainteresowaniem producentów i konsumentów, o czym najlepiej 艣wiadcz膮 liczby. W ci膮gu minionych czternastu lat o nagrod臋 g艂ówn膮 rywalizowa艂o ponad tysi膮c produktów, na które oddano dziesi膮tki tysi臋cy g艂osów.

Ekskluzywne grono laureatów liczy dzisiaj kilkadziesi膮t produktów. Dla wielu wyró偶nionych zwyci臋stwo w Podlaskiej Marce to potwierdzenie ich ugruntowanej pozycji na rynku i miara osi膮gni臋tego sukcesu, dla innych to dowód s艂usznej strategii rozwoju i motywacja do dalszego dzia艂ania. Kolejne edycje przedsi臋wzi臋cia niezmiennie przekonuj膮 偶e województwo podlaskie i jego mieszka艅cy dysponuj膮 ogromnym potencja艂em, który cz臋ste wymaga jedynie impulsu, aby zaistnie膰 w 艣wiadomo艣ci odbiorców z kraju i zagranicy. Takim katalizatorem rynkowej ekspansji ma by膰 w艂a艣nie Podlaska Marka.

Ubieg艂oroczna edycja nagrody Marsza艂ka Województwa cieszy艂a si臋 ogromn膮 popularno艣ci膮. Liczba zg艂oszonych kandydatur nale偶a艂a do najwi臋kszych w kilkunastoletniej historii przedsi臋wzi臋cia. Uczestnicy reprezentowali bardzo ró偶norodne dziedziny twórczo艣ci i sektory gospodarki.

Podobnie, jak w roku ubieg艂ym kandydatury do nagrody mog膮 zg艂asza膰 wszyscy mieszka艅cy województwa, bez wzgl臋du na to, czy s膮 ich producentami, czy tylko u偶ytkownikami. Ka偶da osoba mo偶e zaproponowa膰 a偶 siedem ró偶nych propozycji, po jednej w kategoriach:

  1. Produkt Spo偶ywczy,
  2. Produkt U偶ytkowy,
  3. Inwestycja,
  4. Odkrycie,
  5. Wydarzenie,
  6. Kultura,
  7. Spo艂ecze艅stwo.

Warunkiem zakwalifikowania produktu do udzia艂u w Podlaskiej Marce jest przes艂anie zg艂oszenia najpó藕niej do 22 stycznia br. Mo偶na to zrobi膰 drog膮 pocztow膮 lub poprzez dedykowany formularz internetowy zamieszczony na stronie podlaskamarka.pl. Udzia艂 w przedsi臋wzi臋ciu jest ca艂kowicie bezp艂atny i nie wi膮偶e si臋 z 偶adnymi kosztami. Wygra膰 mo偶na natomiast wiele. Poza gratyfikacj膮 finansow膮 laureaci mog膮 liczy膰 na promocj臋 w mediach regionalnych i ogólnopolskich oraz podczas krajowych i zagranicznych akcji promocyjnych województwa podlaskiego.

Podlaska Marka to wyj膮tkowa szansa na przedstawienie konsumentom produktów, które reprezentuj膮 wyj膮tkowy poziom i zas艂uguj膮 na to by sta膰 si臋 wizytówk膮 regionu. Serdecznie zapraszam do zg艂aszania produktów, inicjatyw, inwestycji i us艂ug, wpisuj膮cych si臋 w wymienione wy偶ej kategorie tematyczne. Mog膮 to by膰 produkty nale偶膮ce do Pa艅stwa oraz te, które s膮 wytwarzane i realizowane przez inne firmy, instytucje, czy organizacje.

Szczegó艂owe informacje odno艣nie Podlaskiej Marki, jej przebiegu i zasad znajduj膮 si臋 na stronie podlaskamarka.pl.

W przypadku jakichkolwiek pyta艅 lub w膮tpliwo艣ci prosz臋 o kontakt z pracownikami Referatu Promocji Urz臋du Marsza艂kowskiego Województwa Podlaskiego (tel. 85 66 54 452, -453, -454, e-mail. pmr@wrotapodlasia.pl).

Powr贸t