Mapa

Mapa

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Najnowsze informacje
FF

Informacja Stowarzyszenia 鈥濻uwalsko 鈥 Sejne艅skiej鈥 Lokalnej Grupy Dzia艂ania

Lokalna Grupa Dzia艂ania informuje o mo偶liwo艣ci sk艂adania wniosk贸w o przyznanie pomocy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Wnioski nale偶y sk艂ada膰 w dniach 13 鈥 28 lutego 2018 w biurze Stowarzyszenia w Suwa艂kach 鈥 ul. Ko艣ciuszki 71.

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejne艅ska” Lokalna Grupa Dzia艂ania informuje o mo偶liwo艣ci sk艂adania wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wnioski nale偶y sk艂ada膰 w dniach 13 – 28 lutego 2018 w biurze Stowarzyszenia w Suwa艂kach – ul. Ko艣ciuszki 71.

Regionalny Program Operacyjny Województw Podlaskiego na lata 2014-2020 – dzia艂anie 8.6

Typ projektu 1  -  Instalacje OZE w gospodarstwach domowych

Wnioskodawcy: jednostki samorz膮du terytorialnego,  ich zwi膮zki, porozumienia i stowarzyszenia,  jednostki organizacyjne JST posiadaj膮ce osobowo艣膰 prawn膮.

Pula 艣rodków w ramach konkursu: 1 000 000,00 z艂

Bezpo艣redni link do dokumentacji konkursowej

http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/efrr/nabor-nr-i-efrr-2018

Regionalny Program Operacyjny Województw Podlaskiego na lata 2014-2020  – dzia艂anie 9.1

Typ projektu 3   -  Bezzwrotne wsparcie  dla osób zamierzaj膮cych rozpocz膮膰 prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej

Wnioskodawcy: wszystkie podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizuj膮ce projekty na obszarze LSR z wy艂膮czeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub o艣wiatow膮 na podstawie przepisów odr臋bnych)

Pula 艣rodków w ramach konkursu: 1 006 317,00 z艂

Bezpo艣redni link do dokumentacji konkursowej

http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/efs/ogloszenie-o-naborze-nr-i-efs-2018

Regionalny Program Operacyjny Województw Podlaskiego na lata 2014-2020 – dzia艂anie 9.1

Typ projektu 7 - Us艂ugi reintegracji spo艂eczno-zawodowej  skierowanej do osób zagro偶onych ubóstwem  lub wykluczeniem spo艂ecznym 艣wiadczone przez CIS i KIS

Wnioskodawcy: wszystkie podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizuj膮ce projekty na obszarze LSR z wy艂膮czeniem osób fizycznych.

Pula 艣rodków w ramach konkursu: 830 000,00 z艂

Bezpo艣redni link do dokumentacji konkursowej

http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/efs/ogloszenie-o-naborze-nr-ii-efs-2018

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dzia艂anie 19.2 – na operacje z zakresu: budowa lub przebudowa ogólnodost臋pnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - infrastruktura edukacyjna

Wnioskodawcy: podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizuj膮ce projekty na obszarze LSR z wy艂膮czeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub o艣wiatow膮 na podstawie przepisów odr臋bnych)

Pula 艣rodków w ramach konkursu: 185 998,02 z艂

Bezpo艣redni link do dokumentacji konkursowej

http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/prow/ogloszenie-o-naborze-nr-i-efrrow-2018

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dzia艂anie 19.2 – na operacje z zakresu: budowa lub przebudowa ogólnodost臋pnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - infrastruktura inna ni偶 edukacyjna

Wnioskodawcy: podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizuj膮ce projekty na obszarze LSR z wy艂膮czeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub o艣wiatow膮 na podstawie przepisów odr臋bnych)

Pula 艣rodków w ramach konkursu: 460 579,49 z艂

Bezpo艣redni link do dokumentacji konkursowej

http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/prow/ogloszenie-o-naborze-nr-ii-efrrow-2018

Szczegó艂owych informacji udzielaj膮 biura Stowarzyszenia w Suwa艂kach  ul. Ko艣ciuszki 71 tel. (87) 565 53 64 i Sejnach ul. Grodzi艅skiego 1 tel. (87) 735 13 89 

 

Wi臋cej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia  http://www.su-se.pl/  w zak艂adce aktualne nabory.

 

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejne艅ska” Lokalna Grupa Dzia艂ania wspó艂finansowane przez Uni臋 Europejsk膮 ze 艣rodków Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Pobierz: Informacja_nabory_2018.doc

 

 

Powr贸t