Mapa

Mapa

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Najnowsze informacje
FF

Informacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci

Polska Agencja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci dofinansuje rozw贸j mi臋dzynarodowy mikro, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw, W dniu 27 lutego 2018 r. rusza nab贸r wniosk贸w. Pula 艣rodk贸w na konkurs wynosi 100 000 000 z艂otych. Jeden przedsi臋biorca mo偶e pozyska膰 800 000 z艂 dotacji.

Sto milionów z艂otych na rozwój dzia艂alno艣ci gospodarczych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci dofinansuje rozwój mi臋dzynarodowy mikro, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw, W dniu 27 lutego 2018 r.  rusza nabór wniosków. Pula 艣rodków na konkurs wynosi 100 000 000 z艂otych. Jeden przedsi臋biorca mo偶e pozyska膰 800 000 z艂 dotacji.

Jakie projekty mog膮 uzyska膰 dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowaniu podlegaj膮 projekty obejmuj膮ce kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorc臋 dzia艂ania zwi膮zane z opracowaniem i przygotowaniem do wdro偶enia nowego modelu biznesowego zwi膮zanego z wej艣ciem na rynki zagraniczne dzia艂alno艣ci wnioskodawcy.

Co mo偶na sfinansowa膰?

Koszty w zakresie opracowania i przygotowania do wdro偶enia nowego modelu biznesowego zwi膮zanego z wyj艣ciem na rynki zagraniczne obejmuj膮ce:

1) koszty us艂ug doradczych 艣wiadczonych przez doradców zewn臋trznych, dotycz膮cych opracowania i wdro偶enia  nowego modelu biznesowego zwi膮zanego z wej艣ciem na rynki zagraniczne.

2) koszty udzia艂u w mi臋dzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, o 艂膮cznej warto艣ci nie przekraczaj膮cej 49% kosztów kwalifikowalnych projektu;

3) koszty zakupu warto艣ci niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw maj膮tkowych lub licencji, zwi膮zanych z nabyciem oprogramowania niezb臋dnego do automatyzacji procesów biznesowych w zwi膮zku z przygotowaniem do internacjonalizacji dzia艂alno艣ci oraz doradztwo z tym zwi膮zane.

Kto mo偶e otrzyma膰?

O dofinansowanie mog膮 ubiega膰 si臋 firmy spe艂niaj膮ce kryteria mikroprzedsi臋biorcy, ma艂ego lub 艣redniego przedsi臋biorcy prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmi艅sko-mazurskiego, podlaskiego, 艣wi臋tokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, zarejestrowane co najmniej od 12 miesi臋cy.

Maksymalna poziom dofinansowanie dla firmy wynosi 85 % kosztów projektu.

Szczegó艂y.

Wi臋cej informacji dost臋pnych jest na stronie DofinansowanieDlaFirm.pl w artykule:

Dofinansowanie dla firm w 2018 roku w ramach naboru PARP. Sto milionów do podzia艂u.

 

 

Powr贸t