RPOWP

Interreg

IOS-PIB

LGD

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Najnowsze informacje
FF

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIK脫W UBEZPIECZONYCH W KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolnik贸w ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci 艂膮czony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chor贸b uk艂adu ruchu oraz uk艂adu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny musz膮 by膰 samodzielne i zdolne do samoobs艂ugi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI  
ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci 艂膮czony jest
z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób uk艂adu ruchu oraz uk艂adu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny musz膮 by膰 samodzielne i zdolne do samoobs艂ugi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

  1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu spo艂ecznemu rolników z mocy ustawy. Je偶eli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pe艂nym zakresie – ubezpieczenie powinno trwa膰 nieprzerwanie co najmniej rok.
  2. Dziecko jest urodzone w latach 2003 – 2011 (7 - 15 lat).
  3. Podstaw膮 skierowania na turnus rehabilitacyjny jest „wniosek o skierowanie na rehabilitacj臋 lecznicz膮” stanowi膮cy za艂膮cznik do rozporz膮dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kas臋 Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego na rehabilitacj臋 lecznicz膮 oraz udzielania zamówie艅 na 艣wiadczenia i us艂ugi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860). Wniosek powinien by膰 wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalist臋, w leczeniu którego pozostaje dziecko. Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 formularz z „informacj膮 o stanie zdrowia dziecka wraz z o艣wiadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.

Pierwsze艅stwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny maj膮 dzieci posiadaj膮ce orzeczenie
o niepe艂nosprawno艣ci.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny nast臋puje z siedziby Oddzia艂u lub Placówki Terenowej KRUS
w Zambrowie lub Augustowie pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych
za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – o艣rodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa si臋 wynaj臋tym autokarem.

Odp艂atno艣膰 za pobyt oraz koszt podró偶y dziecka w ca艂o艣ci pokrywa KRUS.

Dzieci uczestnicz膮ce w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone s膮 od nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpiecze艅 Wzajemnych.

W 2018 r. Oddzia艂 Regionalny KRUS w Bia艂ymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:

- dla dzieci ze schorzeniami uk艂adu ruchu

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Hory艅cu Zdroju

w terminie 24.06 - 14.07.2018 r.

- dla dzieci ze schorzeniami uk艂adu oddechowego

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w 艢winouj艣ciu

w terminie 11.08 - 31.08.2018 r. oraz

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju

w terminie 28.06 - 18.07.2018 r.

W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny nale偶y zg艂osi膰 si臋 do najbli偶szej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek o skierowanie na rehabilitacj臋 lecznicz膮” oraz „informacj臋 o stanie zdrowia dziecka wraz z o艣wiadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Druki s膮 dost臋pne równie偶 na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

Informacje mo偶na uzyska膰 pod numerem telefonu:

         (85) 7497305 Bia艂ystok

         (86) 2716110 Zambrów

         (87) 6446714 Augustów

TERMIN SK艁ADANIA WNIOSKÓW - 15.05.2018 r.

 

 

                                                                                                                                DYREKTOR

                                                                                                OR KRUS w Bia艂ymstoku

                                                                                                mgr Krzysztof Jaworowski

Powr贸t