RPOWP

Interreg

IOS-PIB

LGD

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Najnowsze informacje
FF

Informacja Stowarzyszenia 鈥濻uwalsko 鈥 Sejne艅skiej鈥 Lokalnej Grupy Dzia艂ania

Stowarzyszenie 鈥濻uwalsko 鈥 Sejne艅ska鈥 Lokalna Grupa Dzia艂ania informuje o mo偶liwo艣ci sk艂adania wniosk贸w o przyznanie pomocy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.rnWnioski nale偶y sk艂ada膰 w dniach 23kwietnia-11maja 2018r. w biurze Stowarzyszenia w Suwa艂kach 鈥 ul. Ko艣ciuszki 71.rn

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejne艅ska” Lokalna Grupa Dzia艂ania informuje o mo偶liwo艣ci sk艂adania wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wnioski nale偶y sk艂ada膰 w dniach 23kwietnia-11maja 2018r. w biurze Stowarzyszenia w Suwa艂kach – ul. Ko艣ciuszki 71.

Regionalny Program Operacyjny Województw Podlaskiego na lata 2014-2020 – dzia艂anie 8.6

Typ projektu 9Rewitalizacja ma艂ej skali

Wnioskodawcy:

Jednostki samorz膮du terytorialnego, ich zwi膮zki i stowarzyszenia,
•    Jednostki organizacyjne JST posiadaj膮ce osobowo艣膰 prawn膮,
•    Organizacje pozarz膮dowe,
•    Podmioty dzia艂aj膮ce w oparciu o ustaw臋 o partnerstwie publiczno-prywatnym,
•    Spó艂ki prawa handlowego, w których wi臋kszo艣膰 udzia艂ów lub akcji posiadaj膮 jednostki samorz膮du terytorialnego lub ich zwi膮zki,
•    Ko艣cio艂y i inne zwi膮zki wyznaniowe,
•    Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
•    Podmioty ekonomii spo艂ecznej,
•    Spó艂dzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
•    Towarzystwa budownictwa spo艂ecznego.

Bezpo艣redni link do dokumentacji konkursowej-

 http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/efrr/nabor-nr-ii-efrr-2018---typ-9---rewitalizacja-malej-skali

 

Regionalny Program Operacyjny Województw Podlaskiego na lata 2014-2020 – Dzia艂anie 9.1 Rewitalizacja spo艂eczna i kszta艂towanie kapita艂u spo艂ecznego

Typ projektu 10 -  Dzia艂ania skierowane do rodzin, w tym rodzin prze偶ywaj膮cych trudno艣ci opieku艅czo-wychowawcze, dzieci i m艂odzie偶y zagro偶onej wykluczeniem spo艂ecznym.

Wnioskodawcy:

W ramach Dzia艂ania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mog膮 ubiega膰 si臋 Lokalne Grupy Dzia艂ania  oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizuj膮ce projekty na obszarze LSR z wy艂膮czeniem osób fizycznych, w szczególno艣ci: jednostki samorz膮du terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji spo艂ecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zast臋pczej, podmioty ekonomii spo艂ecznej oraz organizacje pozarz膮dowe.

Bezpo艣redni link do dokumentacji konkursowej-

http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/efs/ogloszenie-o-naborze-nr-iv-efs-2018---typ-10

Szczegó艂owych informacji udzielaj膮 biura Stowarzyszenia w Suwa艂kach  ul. Ko艣ciuszki 71 tel. (87) 565 53 64 i Sejnach ul. Grodzi艅skiego 1 tel. (87) 735 13 89 

Wi臋cej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia  http://www.su-se.pl/  w zak艂adce aktualne nabory.

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejne艅ska” Lokalna Grupa Dzia艂ania wspó艂finansowane przez Uni臋 Europejsk膮 ze 艣rodków Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Powr贸t