RPOWP

Interreg

IOS-PIB

LGD

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Najnowsze informacje
FF

OG艁OSZENIE W脫JTA GMINY SEJNY

dotycz膮ce konsultacji spo艂ecznych odno艣nie nadania nazwy rondu w miejscowo艣ci Po膰kuny, gmina Sejny

OG艁OSZENIE

WÓJTA GMINY SEJNY

dotycz膮ce konsultacji spo艂ecznych odno艣nie nadania nazwy rondu w miejscowo艣ci Po膰kuny, gmina Sejny

Na podstawie §1 uchwa艂y nr IV/19/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszka艅cami Gminy Sejny i uchwa艂y nr XIII/60/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwa艂y dotycz膮cej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszka艅cami Gminy Sejny, Wójt Gminy Sejny przeprowadzi艂 konsultacje z mieszka艅cami Gminy.

            W nawi膮zaniu do wniosku Zwi膮zku 呕o艂nierzy Wojska Polskiego Zarz膮du Ko艂a Nr 14 im. Powsta艅ców Sejne艅skich przy Placówce Stra偶y Granicznej w Sejnach o nadanie imienia „Wiktorii Nieme艅skiej” wybudowanemu rondu w Po膰kunach, gminy Sejny, Wójt Gminy Sejny zarz膮dzeniem nr 298/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji             z mieszka艅cami Gminy Sejny dotycz膮cych nadania nazwy rondu w miejscowo艣ci Po膰kuny, gmina Sejny, zarz膮dzi艂 podj臋cie konsultacji w celu poznania opinii mieszka艅ców.

Termin konsultacji ustalony zosta艂 si臋 na okres od 20 kwietnia do 4 maja 2018 roku.

Og艂oszenie o konsultacjach zosta艂o wywieszone na tablicy og艂osze艅 tut. Urz臋du w dniu 18 kwietnia 2018r.

                Konsultacje by艂y przeprowadzone w nast臋puj膮cych formach:

1) spotkania z mieszka艅cami gminy Sejny;

2) imiennego wyra偶ania opinii (ankieta konsultacyjna).

            W przypadku imiennego wyra偶ania opinii, wype艂nione ankiety nale偶a艂o dostarczy膰 do Urz臋du Gminy Sejny, ul. Jerzego Grodzi艅skiego 1, 16-500 Sejny, pokój nr 8 lub droga elektroniczn膮 na adres: sekretariat@gmina.sejny.pl do dnia 4 maja 2018r.

            Dnia 19 kwietnia 2018 roku zosta艂a rozes艂ana do so艂tysów gminy Sejny pro艣ba  o rozpowszechnienie w艣ród mieszka艅ców wsi informacji o konsultacjach spo艂ecznych.

            Dnia 24 kwietnia 2018 roku w godzinach 1200 - 1330 odby艂o si臋 spotkanie konsultacyjne. W spotykaniu uczestniczyli: Pan Dariusz Adam 艁ostowski – Wójt Gminy Sejny, Pani Ewelina Zdancewicz – podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym, 偶aden z mieszka艅ców gminy Sejny nie przyby艂 na spotkanie konsultacyjne.

Z mo偶liwo艣ci wyra偶enia opinii skorzysta艂o 7 mieszka艅ców gminy Sejny, z czego 3 mieszka艅ców zaznaczy艂o odpowied藕 „TAK” za nadaniem nazwy „Wiktorii Nieme艅skiej” rondu w miejscowo艣ci Po膰kuny, gmina Sejny, a 4 mieszka艅ców zaznaczy艂o odpowied藕 „NIE”.

            Wyniki ankiety konsultacyjnej nie s膮 wi膮偶膮ce, ale zostan膮 uwzgl臋dnione przy podejmowaniu ostatecznej decyzji przez Rad臋 Gminy Sejny.

 

 WÓJT

Dariusz Adam 艁ostowski

 

          

Powr贸t