RPOWP

Interreg

IOS-PIB

LGD

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Najnowsze informacje
FF

OG艁OSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

od dnia 13.11.2018r. do dnia 27.11.2018r. istnieje mo偶liwo艣膰 sk艂adania do ARiMR wniosku o pomoc w zwi膮zku z wyst膮pieniem w gospodarstwie w 2017r. huraganu, deszczu nawalnego, lub gradu.

Pomoc dla poszkodowanych w 2017 roku

w wyniku dzia艂ania huraganu,

deszczu nawalnego lub gradu

Od 13.11.2018 r. do 27.11.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub dzia艂ach specjalnych produkcji rolnej powsta艂y szkody w uprawach rolnych spowodowane wyst膮pieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz膮t gospodarskich mog膮 sk艂ada膰 wnioski o pomoc.

Pomoc nie b臋dzie przys艂ugiwa膰 producentowi rolnemu, który tak膮 pomoc ju偶 otrzyma艂.
Stawka pomocy wynosi:

  1. 1000 z艂 na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której szkody spowodowane wyst膮pieniem  w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu obj臋艂y co najmniej 70% danej uprawy lub szkody powsta艂y na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach lub tunelach foliowych;
  2. 500 z艂 na 1 ha powierzchni upraw rolnych,  na której szkody spowodowane wyst膮pieniem  w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu obj臋艂y mniej ni偶 70% danej uprawy lub szkody powsta艂y na powierzchni poni偶ej 70% upraw w szklarniach lub tunelach foliowych.

Wnioski nale偶y z艂o偶y膰 do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania albo siedzib臋 producenta rolnego.

Formularz wniosku b臋dzie dost臋pny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kwota pomocy b臋dzie podlega艂a pomniejszeniu o 50% je偶eli w dniu wyst膮pienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wy艂膮czeniem 艂膮k i pastwisk, nie by艂o ubezpieczonych co najmniej od jednego z nast臋puj膮cych ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsuni臋cia si臋 ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz膮t gospodarskich.

Og艂oszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - otwórz

 

Powr贸t