RPOWP

Interreg

IOS-PIB

LGD

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Najnowsze informacje
FF

Plebiscyt - Podlaska Marka

2 stycznia br. rozpocz臋艂a si臋 kolejna edycja Podlaskiej Marki, jednego z najstarszych i najbardziej presti偶owych plebiscyt贸w odbywaj膮cych si臋 na terenie wojew贸dztwa podlaskiego.

Podlaska Marka to jeden z najstarszych i najbardziej presti偶owych plebiscytów odbywaj膮cych si臋 na terenie regionu, organizowany nieprzerwanie od 2004 r. przez Marsza艂ka Województwa Podlaskiego i niezmiennie ciesz膮cy si臋 du偶ym zainteresowaniem regionalnych producentów i konsumentów. 

W ci膮gu kilkunastu lat o nagrod臋 rywalizowa艂o 艂膮cznie kilkaset produktów, które do dzisiaj, dzi臋ki obecno艣ci na rynku i swojej doskona艂ej jako艣ci, przyczyniaj膮 si臋 do promocji Podlaskiego w kraju i poza granicami Polski. W艣ród laureatów znajduj膮 si臋 zarówno produkty du偶ych podlaskich przedsi臋biorstw, takich jak np.: Mlekovita, Mlekpol, Pronar, ale równie偶 drobnych producentów, kultywuj膮cych tradycje dziedzictwa kulturowego regionu.

Podlaska Marka to przegl膮d nowych rozwi膮za艅, trendów, smaków. To ranking uk艂adany przez mieszka艅ców Podlaskiego pokazuj膮cy, co w ostatnim czasie nas zachwyca艂o i zaskakiwa艂o. W tym roku Podlaska Marka b臋dzie bardziej otwarta na g艂os producentów i mieszka艅ców regionu – na Twój g艂os. Ka偶dy mo偶e zg艂osi膰 swojego kandydata do Podlaskiej Marki.

Laureatów wskazuj膮 – niezale偶nie od siebie – kapitu艂a  nagrody, sk艂adaj膮ca si臋 m.in. ze specjalistów ds. jako艣ci, gospodarki, marketingu, turystyki (wy艂aniaj膮ca siedmiu nagrodzonych) oraz internauci, wybieraj膮cy jednego zwyci臋zc臋.

Udzia艂 w Podlaskiej Marce to same korzy艣ci – szerokie zainteresowanie konsumentów i mediów, nagrody finansowe, mo偶liwo艣膰 wykorzystywania logo nagrody oraz spotów promuj膮cych zwyci臋zców w akcjach reklamowych, ale przede wszystkim wzmocnienie presti偶u, dzi臋ki mo偶liwo艣ci do艂膮czenia do zupe艂nie wyj膮tkowego grona – najlepszych podlaskich produktów.

Warunkiem zakwalifikowania produktu do udzia艂u w Podlaskiej Marce jest przes艂anie zg艂oszenia najpó藕niej do 22 stycznia br. Mo偶na to zrobi膰 poprzez dedykowany formularz internetowy zamieszczony na stronie podlaskamarka.pl.

Udzia艂 w przedsi臋wzi臋ciu jest ca艂kowicie bezp艂atny i nie wi膮偶e si臋 z 偶adnymi kosztami. Wygra膰 mo偶na natomiast wiele. Poza gratyfikacj膮 finansow膮 laureaci mog膮 liczy膰 na promocj臋 w mediach regionalnych i ogólnopolskich oraz podczas krajowych i zagranicznych akcji promocyjnych wojedództwa podlaskiego

Powr贸t