RPOWP

Interreg

IOS-PIB

LGD

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Najnowsze informacje
FF

Rekrutacja do programu Stypendialnego Horyzonty

Zach臋camy uczni贸w do wype艂nienia formularza zg艂oszeniowego online na stronie Fundacji mi臋dzy 15 lutego a 31 marca.

            Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC po raz dziewi膮ty organizuje rekrutacj臋 do swojego flagowego programu stypendialnego. Program Stypendialny Horyzonty to szansa na nauk臋 w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Oferuje wsparcie uczniom z ca艂ej Polski, którzy chc膮 zdobywa膰 wiedz臋 i do艣wiadczenia w du偶ym mie艣cie i którzy chc膮 uczy膰 si臋, jednocze艣nie dbaj膮c o rozwój osobisty i zaanga偶owanie obywatelskie.

         Pomagamy nie tylko w nauce, ale tak偶e w kszta艂towaniu charakteru oraz w stawaniu si臋 lepszymi, dojrza艂ymi lud藕mi. Nad stypendystami czuwa zespó艂 Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy. Podopieczni Fundacji s膮 traktowani powa偶nie i po partnersku, maj膮 wp艂yw na kszta艂t oferowanego wsparcia. W trudnych sytuacjach nigdy nie s膮 sami. Ucz膮 si臋 wspó艂pracowa膰 ze sob膮, ale te偶 wzmacniaj膮 swoje poczucie samodzielno艣ci. Wspólnie sp臋dzaj膮 wakacje, bior膮 udzia艂 w warsztatach. Mo偶liwo艣ci jest wiele - tylko dzi臋ki kreatywnemu dzia艂aniu i my艣leniu, w szkole i poza szkolnymi schematami, m艂odzi ludzie odnajd膮 si臋 w dynamicznie zmieniaj膮cym si臋 艣wiecie.

         Program pokrywa koszty zwi膮zane mi臋dzy innymi z mieszkaniem w bursie, wy偶ywieniem, op艂atami szkolnymi, zakupem podr臋czników czy nauk膮 j臋zyka. Nasze wsparcie to tak偶e finansowanie pasji takich, jak nauka rysunku czy nurkowania. Ale Horyzonty to równie偶 zobowi膮zanie ze strony uczestników programu do dzia艂ania na rzecz innych. Mo偶liwo艣ci s膮 ró偶ne, od wspólnego organizowania projektów spo艂ecznych po pomaganie m艂odszym kole偶ankom i kolegom.

         Horyzonty obj臋艂y ju偶 667 uczniów szkó艂 ponadpodstawowych: 272 obecnych stypendystów i 395 absolwentów, w tym 118 cz艂onków Stowarzyszenia Alumni EFC. Fundacja EFC wydaje rocznie 85% swoich funduszy bezpo艣rednio na koszty programowe. Od 2014 roku zainwestowa艂a w edukacj臋 prawie 14 milionów z艂otych.

         Zach臋camy uczniów do wype艂nienia formularza zg艂oszeniowego online na stronie Fundacji mi臋dzy 15 lutego a 31 marca. Horyzonty to unikatowe do艣wiadczenie, które pomaga uczestnikom rozwin膮膰 skrzyd艂a i otworzy膰 si臋 na 艣wiat. Wi臋cej informacji na temat rekrutacji oraz programu stronie internetowej Fundacji EFC, www.efc.edu.pl.

Powr贸t