RPOWP

Interreg

IOS-PIB

LGD

o koronawirusie

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Najnowsze informacje
FF

Zaproszenie na spotkanie informacyjno 鈥 szkoleniowe LGD

14.11.2019

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe

Projekty wspó艂finansowane ze 艣rodków EFS

14.11.2019

W zwi膮zku z og艂oszonymi naborami wniosków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR zapraszamy Pa艅stwa do udzia艂u w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Spotkania dotyczy膰 b臋d膮 naborów wniosków dofinasowanych ze 艣rodków EFS:

Godz. 10:00

- Typ projektu 4 – Zapewnienie wi臋kszej dost臋pno艣ci wysokiej jako艣ci edukacji przedszkolnej,

- Typ projektu 5 – Wsparcie ma艂ych szkó艂 kszta艂cenia ogólnego na obszarach obj臋tych realizacj膮 LSR,

 

Godz. 13:00

 

- Typ projektu nr 9 – Wsparcie us艂ug opieku艅czych dla osób potrzebuj膮cych wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz us艂ug asystenckich dla osób z niepe艂nosprawno艣ciami 艣wiadczonych w lokalnej spo艂eczno艣ci,

-  Typ projektu nr 10 - Dzia艂ania skierowane do rodzin, w tym rodzin prze偶ywaj膮cych trudno艣ci opieku艅czo-wychowawcze, dzieci i m艂odzie偶y zagro偶onej wykluczeniem spo艂ecznym

 

Na spotkaniach omawiane b臋d膮:

- podstawowe aspekty prawne ubiegania si臋 o dotacje,

- tryb oceny i wyboru projektów,

- sposób przygotowania i sk艂adania wniosków ,

- najcz臋艣ciej pope艂niane przez beneficjentów b艂臋dy,

- podstawowe zobowi膮zania wynikaj膮ce z umowy o dofinansowanie.

 

Spotkania odb臋d膮 si臋 w siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejne艅ska” Lokalna Grupa Dzia艂ania, ul. Ko艣ciuszki 71, 16-400 Suwa艂ki.
 

 

Powr贸t

Mapa