RPOWP

Interreg

Nabory rachmistrzow

LGD

Fundusz Dr骻 Samorz筪owych

o koronawirusie

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Geoportal mapowy -  podgl膮d miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny  kliknij  Geoportal

Podgl膮d miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji cyfrowej kliknij link

Miejscowy plan cz臋sci wsi Ber偶a艂owce

Miejscowy plan cz臋艣ci wsi Dusznica z 2005 roku

Pobierz: Tekst_miejscowego_planu_Dusznica.pdf

Miejscowy plan cz臋艣ci wsi Dusznica

Miejscowy plan cz臋sci wsi Ho艂ny Majera

Miejscowy plan cz臋艣ci wsi Krasnogruda

Pobierz: Krasnogruda.pdf

Miejscowy plan cz臋艣ci wsi Po膰kuny

Pobierz: uchwala_XXX-143-2013.pdf

Pobierz: mpzp_POCKUNY_uchwalony.pdf

Miejscowy plan cz臋sci wsi Sumowo

Pobierz: Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_czesci_wsi_Sumowo.pdf
Pobierz: mpzp_Sumowo_-_arkusz_A.pdf
Pobierz: mpzp_Sumowo_-_arkusz_B.pdf

Miejscowy plan cz臋sci wsi Sztabinki 1998r.

Pobierz: Sztabinki.pdf

Miejscowy plan cz臋艣ci wsi Sztabinki z 2013r.

Pobierz: mpzp_Sztabinki.jpg

Pobierz: MPZP_SZTABINKI_-_.pdf

Miejscowy plan cz臋艣ci wsi Zaleskie z 2005r

Pobierz: Teks_miejscowego_planu_Zaleskie.pdf

Miejscowy plan cz臋艣ci wsi 呕egary

Pobierz: 呕egary.pdf

Miejscowy plan Gminy Sejny

Pobierz: MPZP_GMINY_SEJNY_jednolity_tekst_28.02.2011_uchwalony.pdf

Miejscowy plan linia 400kv-Dz.Urz.Woj.Podlask.z 2013 poz.1628

Pobierz: uchwala_xxv.125.2013.pdf

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 1 pa藕dziernika 2020r. o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci obr臋bu KONSTANTYNÓWKA" oraz PROGNOZY ODDZIA艁YWANIA NA 艢RODOWISKO

Pobierz: Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Sejny_1.10.2020.pdf

Pobierz: mpzp_KONSTANTYN脫WKA_do_wylozenia.pdf

Pobierz: mpzp_Konstantynowka_-_rysunek.pdf

Pobierz: mpzp_KONSTANTYN脫WKA_-_PROGNOZA_8.09.2020.pdf

 

Informacja Wójta Gminy Sejny

 

Wójt Gminy Sejny informuje o  mo偶liwo艣ci sk艂adania wniosków w sprawie zmniejszenia szeroko艣ci pasa ochronnego od linii brzegowych jezior i rzek, obowi膮zuj膮cego na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „POJEZIERZE SEJNE艃SKIE”

 

Do dnia 30 kwietnia 2021r. dla nieruchomo艣ci, dla których istnieje potrzeba zmniejszenia  linii ochronnej od zbiorników wodnych, mo偶na sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy Sejny,    ul. Jerzego Grodzi艅skiego 1, 16-500 Sejny

Wnioski dost臋pne s膮 w siedzibie Urz臋du Gminy Sejny oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.ug.sejny.wrotapodlasia.pl/) w zak艂adce „zagospodarowanie przestrzenne”. Wnioski s膮 równie偶 do pobrania na stronie Gminy Sejny (http://www.gmina.sejny.pl/) w zak艂adce „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”.

Niestarannie wype艂nione wnioski (brak nale偶ytego uzasadnienia, brak oznaczenia zbiornika wodnego) oraz wnioski z艂o偶one po terminie  nie b臋d膮 rozpatrywane.    

Pobierz: informacja_08.03.2021.pdf

Pobierz: Wniosek_zmniejszenie_szerokosci.docx

Portal mapowy

RPOWP