RPOWP

Interreg

Nabory rachmistrzow

LGD

Fundusz Drg Samorzdowych

o koronawirusie

Menu Mapa
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Gospodarka odpadami w gimnie  |  Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, powstających na terenie Gminy Sejny

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, powstających na terenie Gminy Sejny

 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie Gminy Sejny

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zebranych, powstających na terenie Gminy Sejny:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami  w Suwałkach Sp. z o.o. ul. Buczka 150A, 
16-400 Suwałki
. (Regionalna Instalacja  Przetwarzania Odpadów Komunalnych – RIPOK).

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  w roku 2014 roku wyniósł 2,85 %, natomiast poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wniósł 21,7%.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  w roku 2015 roku wyniósł 5 %, natomiast poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wniósł 29,51%.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, prowadzony jest przez PGK Sejny Sp. z o.o. w miejscowości Marynowo 35, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać w w/w PSZOKu oraz w ramach cyklicznych zbiórek tzw. „wystawek”. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o. (siedziba w Marynowie 35, 16-500 Sejny) odbiera sprzęty po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym, lub w sklepach AGD/RTV.

Przeterminowane leki można oddawać w aptece „MALWA” ul. Zawadzkiego 19 w Sejnach.

Zużyte baterie można oddawać w Urzędzie Gminy Sejny ul. Świerczewskiego 1, 16-500 Sejny

Portal mapowy

RPOWP