RPOWP

Interreg

Nabory rachmistrzow

LGD

Fundusz Drg Samorzdowych

o koronawirusie

Menu Mapa
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Projekty dofinansowane z RPOWP na lata 2014-2020  |  Europejski Fundusz Społeczny

Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny

 

16 grudnia 2020 r. Gmina Sejny podpisała umowę o dofinansowanie projektu
pn.
„Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół   podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 410 757,68 zł,
Dofinansowanie 1 266 467,28 zł,
Wkład własny 144 290,40 zł.

 

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw
i umiejętności na rynku pracy u 90% uczniów tj. 132 uczniów spośród 146 uczniów  objętych projektem, zniwelowanie deficytów u 90% uczniów tj. 61 uczniów objętych projektem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację zajęć dodatkowych
i specjalistycznych, doposażenie szkół oraz podniesienie kompetencji zawodowych 100% nauczycieli tj. 24 osób w Szkole Podstawowej w Krasnowie i w Szkole Podstawowej
w Poćkunach. Główne zadania:

  • wsparcie uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, zajęcia metodą eksperymentu,
  • zakup sprzętu TIK oraz zakup pomocy dydaktycznych,
  • realizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualne podejście do uczniów
    ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • realizacja szkoleń dla nauczycieli.

Zostaną doposażone pracownie przedmiotowe w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów oraz nauczania matematyki. Nauczyciele podniosą swoje kompetencje zawodowe.

 

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na listopad 2022 r.

 

Portal mapowy

RPOWP