RPOWP

Interreg

Nabory rachmistrzow

LGD

Fundusz Drg Samorzdowych

o koronawirusie

Menu Mapa
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  |  Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego na działce przy „Domu Kultury” w Berżnikach

Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego na działce przy „Domu Kultury” w Berżnikach

Gmina Sejny w 2019 roku zrealizowała projekt pn. „Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego na działce przy „Domu Kultury”

w Berżnikach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość zadania wynosi 231 855,00 zł,
Dofinansowanie 197 076,75 zł,
Wkład własny 34 778,25 zł.   

                                                                                           

Głównym celem projektu jest poprawa integracji i życia mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania poprzez zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie „Domu Kultury” w Berżnikach. Projekt obejmował zagospodarowanie terenu wokół istniejącego budynku – „Domu Kultury”
w Berżnikach.

W ramach inwestycji wykonano: ogrodzenie wraz z wymianą bramy wjazdowej oraz furtek wejściowych, teren utwardzony kostką betonową, schody terenowe na gruncie
w kierunku jeziora wraz z poręczą, altanę grillową, ledowe oświetlenie zewnętrzne wraz
z panelami solarnymi oraz zamontowano monitoring wizyjny.

   

   

Portal mapowy

RPOWP